Rioned.ant.sk


Dostaňte viac zo svojho stroja

Pochopenie toho ako fungujú jednotlivé trysky, Vám pomôže čistiť efektívnejšie.

Tlakové vodné čističky vyriešia mnoho problémov, no správne nakonfigurovať stroj na prácu nie je také jednoduché, ako sa môže zdať.

Zvolenie správnej trysky a vedomosť o ich fungovaní je kľúčovým krokom k tomu, aby ste zo stroja vyťažili maximum. Pri výbere tej správnej trysky by ste nemali hádať. Každá je určená pre špecifickú aplikáciu. Ak sa používajú na nesprávne účely, nebudú také účinné.


Základom je porozumieť vzťahu medzi tlakom a prietokom. Vo všeobecnosti čistenie a odstraňovanie zvyškov z potrubia vyžaduje vysoký prietok pri nižšom tlaku. Prietok je požadovaný aby dostatočné množstvo vody spláchlo nečistoty z potrubia. Keď narazíte na tvrdú prekážku v potrubí je potrebný naopak vysoký tlak s menším prietokom aby vodné lúče upchávku rozbili.

Jediná tryska na viacero druhov upchávok je len málokedy dostatočná. Pri každej zmene podmienok je efektívne meniť aj trysku. Napríklad po odstránení tvrdej upchávky je potrebné všetky nečistoty spláchnuť do šachty.

Mnohí majú obľúbenú jednu trysku, ktorú používajú v rôznych podmienkach, iba preto, že pri pár prípadoch dobre čistí. Neznamená to, že bude fungovať v každej situácií.
Hlavný parameter je uhol pod ktorým je dýza v tryske navŕtaná. Uhly v rozmedzí 30 až 40 stupňov sú ideálne na čistenie stien potrubí. Neposkytujú však dostatočný ťah pri splachovaní a presúvaní zvyškov.

Uhly lúčov v rozmedzí 0 až 10 stupňov sú primárne určené na sťahovanie a čo najefektívnejší ťah vpred po potrubí čo z nich robí ideálny nástroj na prerážanie blokád. Rozmedzie 15 až 20 stupňov môže čistiť aj steny potrubia aj sťahovať zvyšky. No použitie dvoch trysiek na každú úlohu je efektívnejšie.

Pri výbere trysky je potrebné zvážiť na čo ju budete používať. Prerážanie upchávok, splachovanie potrubia, odstraňovanie usadenín, čistenie celého priemeru potrubia, prepchávanie mastnoty alebo rezanie koreňov. Každá upchávka vyžaduje inú trysku.

Prerážanie tvrdej upchávky:

USB Düsen tryska

Prúd trysiek pod nízkym uhlom poskytuje maximálny ťah pre dostatok výkonu na preniknutie cez upchávku. Niektoré majú aj prídavné predné dýzy na rozrušenie zvnútra.


Sťahovanie zvyškov:

USB Düsen tryska

Trysky ktoré presúvajú už rozbitú upchávku. Niektoré z nich budú mať viac dýz pod viacerými uhlami, ale ich primárnou funkciou je presun sedimentu po potrubí do šachty.


Čistenie stien potrubia:

USB Düsen tryska

Čistenie stien je potrebné ak sú v potrubí kolená. Mnoho trysiek má tendenciu zanechávať sediment pozdĺž vnútornej strany. Účinné čistenie tohto typu si vyžaduje trysku so 45 stupňovými dýzami.


Čistenie tukov:

USB Düsen tryska

Existuje veľa typov trysiek, ktoré efektívne čistia práve tukové upchávky. Pre tento typ práce sú najlepšou voľbou rotačné trysky. Väčšina rotačných trysiek má dýzy pod uhlami 30 až 70 stupňov na rezanie a 10 až 20 stupňov pre ťah. Vhodné sú aj reťazové frézy ktoré očistia steny potrubia, no potom je potrebné potrubie stiahnuť tryskou s uhlami 30 až 40 st.


Rezanie koreňov:

USB Düsen tryska

Tu je jasná voľba reťazová frézovacia tryska. Pri používaní tejto tryska je vhodné používať inšpekčnú kameru aby sa predišlo poškodeniu potrubia.Kategórie trysiek:

Trysky sa delia podľa efektívnosti prúdenia vody v ich vnútri. Základné trysky majú navŕtané dýzy pod rôznymi uhlami a na rôznych miestach, čo znamená neefektívnu dynamiku a nižší výkon. Voda pri vstupe do trysky naráža na zadnú stenu, následne sa odrazí v opačnom smere. Počas tohto procesu sa stratí značné množstvo energie. Tieto trysky sú pomerne lacné s nižšou životnosťou.

Pokročilejšie trysky sú o niečo drahšie no princíp prúdenia vody je podobný ako v prvom prípade. Ponúkajú na viac vymeniteľné zátky dýz ktoré je možnosť vymeniť ak sú staré už opotrebované.

Najpokročilejšie trysky sú dizajnované tak aby maximalizovali účinnosť prietoku vody. Dynamika prietoku je navrhnutá tak aby výrazne zvýšila tlak vody pri výstupe dýz. Náklady na tento typ trysky môžu byť väčšie, no sú vyvážené účinnosťou a životnosťou.

Dizajn trysiek zaznamenal za posledné roky obrovský pokrok. Preto ak správne zvolíte vhodnú trysku dostanete zo svojho stroja maximum a budete čistiť efektívnejšie.

Rioned vysokotlakový čistiaci stroj

Čistenie zo strojom Rioned

Rioned čistiace stroje

ant s.r.o. autorizovaný distribútor

Sme autorizovaný distribútor pre trysky RIDGID, Rioned a USB Düsen v Slovenskej republike. Kontaktujte nás pre predvedenie trysiek pre čistenie rôznych typov upchávok v potrubí. Zabezpečíme pre Vás technické poradenstvo pri výbere správnych parametrov trysiek pre vaše potreby.

 
Služby pre vás:
Sledujte nás:
Katalóg
Produktový katalóg RionedProduktový katalóg Rioned
Kariéra u nás:

Pridajte sa k nám. Neustále hľadáme obchodníkov a posily do administratívy

Zoznam voľných pozícií
E-mail Facebook Instagram Linked In